La Intervia

El portal d'informació de l'Eixample

Inauguració de l’Ateneu Entrebanc, nou espai allibertat a l’Esquerra de l’Eixample