La Intervia

El portal d'informació de l'Eixample

Desallotjament de l’Ateneu Popular de l’Eixample