La Intervia

El portal d'informació de l'Eixample

Contra l’analfabetisme social, biblioteques socials!

Un dels projectes que ha sorgit arran de l'okupació de l'Ateneu l'Entrebanc és una biblioteca social que té la voluntat perdurar en el temps.
Contra l’analfabetisme social, biblioteques socials!
Biblioteca Conxa Pérez a l'Ateneu l'Entrebanc
juliol 03
09:00 2014

El passat 20 de juny va tenir lloc a l’Ateneu l’Entrebanc la presentació de la Biblioteca Social Conxa Pérez. Aquesta biblioteca és un projecte que s’ha engegat dins el mateix Ateneu l’Entrebanc, centre social okupat a l’Esquerra de l’Eixample des de març del 2014. El projecte de biblioteca naix de la concepció del coneixement com a eina de transformació social i de consciències. Una biblioteca social no s’oposa a cap altre format de biblioteca, sinó que és complementari perquè intenta, partint de l’autogestió, suplir les mancances que ens hem trobat dins la xarxa de biblioteques públiques. El que pretén la Biblioteca Social és fer accessible a tothom eines per a l’autoaprenentatge i l’acció social, des d’una perspectiva crítica i alternativa en relació a les estructures socials imperants. Alhora, no creiem en la divisió entre bibliotecàries i usuàries, sinó en l’horitzontalitat i l’aprenentatge mutu.

Partint de la base de l’autogestió, el projecte de Biblioteca Social funciona de manera autònoma al funcionament de l’Ateneu l’Entrebanc, a nivell econòmic i de gestió. Per nosaltres l’okupació és una pràctica molt potent en molts sentits (fomenta l’acció directa i l’oposició frontal a la propietat privada) però també té mancances: la més important és que els espais okupats solen ser relativament efímers i per aquest motiu el treball que s’hi fa acostuma a ser treball a curt termini. Però la Biblioteca la concebem a llarg termini i més enllà de l’espai on es desenvolupa, i és per això que hem escollit aquesta via, la d’un projecte autònom, perquè així tota la feina que fem ara i els materials que reunim no es perdran si algun dia l’Ateneu és desallotjat.

Cartells organitzatius de la Biblioteca Social Conxa Pérez/Col·lectiu Biblioteca Social
Cartells organitzatius de la Biblioteca Social Conxa Pérez/Col·lectiu Biblioteca Social

És per aquest motiu que, a més de dotar-la d’autonomia, vam decidir que també li havíem de posar un nom. Conxa Pérez  va ser una llibertària tota la vida i miliciana en temps de la Guerra Civil. Se li reconeix haver estat sempre una lluitadora inesgotable i vam pensar que, més que escollir el nom d’un personatge cèlebre, era preferible escollir algú que, malgrat ser anònim, pertanyés a una generació tan compromesa i silenciada com ho va ser la generació que va participar a la Revolució del 1936. És a aquesta generació de lluitadores a qui fem un petit homenatge triant la Conxa Pérez per dur el nom de la nostra biblioteca. No homenatgem solament la Conxa, sinó tota aquesta generació que diem, però d’ella en concret en sabem que va ser tota la vida una gran lectora i a més a més hi ha un parell de casualitats que ens la fan més propera: després de tornar de l’exili va tenir durant anys una paradeta al Mercat de Sant Antoni, a tres carrers de l’Ateneu, i la seva mort ens va arribar tot just l’abril d’aquest any, és a dir, un mes després d’okupar-se l’Ateneu. Aquestes casualitats ens van empènyer a prendre la decisió.

Més endavant també ens hem assabentat que la Conxa Pérez, durant els temps de la Segona República, va col·laborar fins i tot en la creació d’una escola racionalista al barri de les Corts. Això encara la fa més idònia per dur el nom de la biblioteca, estant aquesta especialitzada en pedagogia lliure i llibertària.

En el context dels diferents projectes de biblioteques socials existents arreu de Barcelona, però també a tot Catalunya i al País Valencià, i que es coordinen entre si per mitjà de la Xarxa de Biblioteques Socials, nosaltres hem considerat adient especialitzar-nos en pedagogia lliure i llibertària. Creiem que és necessari anar més enllà d’una biblioteca generalista i aprofundir en una temàtica en concret, per tal de tractar-la d’una manera més holística i sistemàtica. En aquesta línia ja trobem altres exemples, com la Biblioteca del Banc Expropiat de Gràcia, especialitzada en suport mutu i autogestió.

Considerem l’educació una pedra angular en la nostra construcció, tant individual com col·lectiva. Però l’educació, tal com s’entén actualment, està enfocada a la reproducció de persones com a màquines, amb uns coneixements prefixats i marcats per unes estructures jeràrquiques i sexistes, que no donen peu a la voluntat crítica ni permeten desenvolupar inquietuds que s’escapin del programa escolar o universitari.

Així mateix, considerem que els materials sobre pedagogia lliure i llibertària no són de fàcil accés i que la seua cerca i organització també forma part d’un procés d’autoaprenentatge de cara a qui vulgui participar en el projecte. No som experts ni intel·lectuals, sinó persones amb la voluntat de satisfer les nostres inquietuds.

Cap comentari

No hi ha cap comentari

No hi ha cap comentari. Vols afegir-ne un?

Escriu un comentari

Escriu un comentari