La Intervia

El portal d'informació de l'Eixample

L’impacte del turisme al barri de la Sagrada Família

La vulneració dels límits de l'espai públic en un barri assetjat pel turisme
L’impacte del turisme al barri de la Sagrada Família
Turistes fotografiant la façana de la Sagrada Família / DARÍO VIGIL
febrer 03
09:00 2014

Un cop finalitzada la temporada d’estiu és hora de fer balanç de l’impacte del turisme durant els dos últims anys (2011-2013), prenent com a referència les mesures per pacificar el trànsit que l’Ajuntament va establir al novembre del 2011.

Aquestes mesures, tot i ser insuficients i deixar sense resoldre el problema de fons, anaven en la bona direcció per abordar la situació insostenible que viu el barri. Eren mesures relatives a la mobilitat dels autocars i els vianants i a l’ocupació de l’espai públic a causa de les cues del temple. Es va establir una zona d’exclusió de trànsit de tot tipus d’autobusos als carrers que envolten el temple: Provença, Sardenya i Marina.

Durant la temporada d’estiu passada es va notar un canvi important amb el trasllat de les parades dels autocars a l’avinguda Diagonal i l’entrada en vigor de la zona d’exclusió. Entre els aspectes negatius cal assenyalar el trasllat de les parades de les línies regulars dels busos turístics a Sicília-plaça Sagrada Família sense que ningú se n’assabentés, la insuficiència de les obres d’ampliació de voreres entre la Diagonal i els carrers que la connecten amb el temple, i la no provisió de places d’aparcament per a residents als veïns dels carrers afectats pel trasllat dels autocars a Diagonal, als voltants del carrer Lepant.

Un cop passat l’estiu de 2012, l’Associació de Veïns juntament amb l’entitat Promoció del Transport Públic va elaborar un informe sobre la mobilitat i l’espai públic als voltants del temple. Aquest informe fa una reflexió de futur sobre la necessitat d’anar canviant de manera sostenible el model de turisme i feia propostes concretes a curt termini, en la línia de millorar les mesures aprovades per l’Ajuntament el novembre de 2011. El gener de 2013 es va presentar l’informe al Districte i als responsables de l’Àrea de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. Doncs bé, lluny d’anar implementant les mesures de millora complementàries, el que hem vist, en aquest últim estiu, és que anem cap enrere en els aspectes següents:

Les rutes del bus turístic. El 22 d’abril del 2013, sense avís ni comunicació prèvia, es van canviar les rutes que fan les línies regulars dels busos turístics, trencant un dels aspectes cabdals de les millores introduïdes, com és la zona d’exclusió del carrer Marina. La flota de busos turístics de Barcelona és molt ineficient pel que fa a la contaminació acústica i ambiental. Recordem que ens trobem en un barri on es superen els índexs de contaminació establertes per la Comissió Europea.

Fa l’efecte que aquestes companyies que exploten el bus turístic tinguin carta lliure per fer i desfer a la seva conveniència. Són companyies que tenen uns beneficis importants però que es preocupen molt poc de renovar adequadament la flota i de minorar el seu impacte sobre la convivència veïnal. Encara no se’ns ha aclarit qui va prendre aquesta decisió i això crea, en la nostra opinió, un mal precedent pel que fa a l’acompliment dels compromisos de l’alcaldia amb els ciutadans.

Les cues al voltant del temple, que envaeixen, quasi permanentment, l’espai públic dels carrers de Provença i Marina, lluny de disminuir s’han incrementat. La Junta del Temple no ha posat els mitjans suficients per evitar aquesta massificació, que dóna una imatge de descontrol no només als veïns, sinó també als turistes. Aquesta organització de les visites guiades és incompatible amb el respecte a l’espai públic, com sobradament s’està demostrant. L’Ajuntament ha d’actuar per preservar l’ús d’aquest espai per a tots els ciutadans. Permetre cues d’aquestes dimensions a l’espai públic ciutadà és intolerable i, més encara, quan es tracta d’un negoci privat que no aporta cap ingrés al municipi i per contra genera unes despeses importants a la ciutat.

Les xifres del 2013, si tenim present l’evolució del turisme a Catalunya, sembla que igualaran o superaran les de l’any 2012 (més de 3,2 milions d’entrades venudes), apropant-se al rècord històric de 3,5 milions, tot i l’increment de les tarifes, de quasi un 20% entre el 2011 i el 2013. Això significa que el nombre total de persones que “arriben a veure la Sagrada Família” rondarà els 9 milions de persones l’any, aproximadament les mateixes que fins ara visitaven el Parc Güell gratuïtament. Aquests 9 milions de persones donen un promig de 25.000 persones diàries que estan interactuant sobre un espai de 50 hectàrees i una població de 20.000 persones. Les xifres parlen per si mateixes.

És evident que la primera reflexió que hem de fer és on està el límit de l’espai físic que el territori pot suportar davant d’aquesta allau de visitants. Mentre no contestem raonablement aquesta qüestió no podrem enfocar el futur d’un turisme sostenible al nostre barri. Per això, és urgent construir una taula de diàleg entre l’Ajuntament i tots els agents implicats, per formular les actuacions que, amb perspectiva de futur, cal establir per a un turisme sostenible al barri.

Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família, Àmbit d’Urbanisme, Mobilitat i Medi Ambient.